ایران(قسمت دوم)

نظرات (19)

"به نام خداوند مهربان"

 

 

 

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

 

 

آیا می دانید : کمبوجیه فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می دهد . او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و به آنان بی احترامی ننمود.

آیا می دانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالت های ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار 520 قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه ی طرح دار با نام داریک (طلا) و سیکو (نقره) را در اختیار مردم قرار داد که بعد ها رایج ترین پول های جهان شد.

آیا می دانید : داریوش کبیر طرح تعلیمات عمومی و سواد آموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان نهاد که به موجب آن همه ی مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعد ها خط پهلوی نام گرفت.

" داریوش به حق متعلق به زمان خود نبود و 2000 سال جلوتر از خود می اندیشید "

آیا می دانید : داریوش بعد از تصرف بابل 25 هزار یهودی برده را که در ان شهر به زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد.

آیا می دانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کوروش را به اتمام رساند و جاده ی سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین می رفت که بعد ها جاده ی ابریشم نام گرفت.

آیا می دانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بود 25 هزار کارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استاد کار هر 5 روز یک بار 1 سکه ی طلا (داریک) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنان روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن ، کره ، عسل و پنیر می داده است و هر 10 روز یکبار استراحت داشتند.

آیا می دانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته ی مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب می شده.این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بود.

آیا می دانید : تقویم کنونی (30 روز) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی " دنی تون " بسیج کرده بود.بر طبق تقویم جدید داریوش، روز اول و پانزدهم ماه  تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است.

آیا می دانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند.

آیا می دانید : اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.

آیا می دانید : فیثاغورث که به دلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد.

آیا می دانید : در طول سلطنت داریوش کبیر 242 حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با 242 شورش مقابله کرد و همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد. او در سال آخر پادشاهی به اندازه ی 10 میلیون لیره ی انگلستان ذخیره ی مالی بر خزانه ی دولتی بر جای گذاشت.داریوش در سال 521 قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم.

 

شاید ما ذره ای میهن پرستی را از آنان بیاموزیم.

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky