سوگند...

نظرات (13)

             "به نام خالق هستی"

 

 

***   خدایا به آسمان بلندت سوگند ، به عشق سوگند ، به شهادت سوگند ، به علی سوگند ، به حسین سوگند ، به روح سوگند ، به بی نهایت سوگند ، به نور سوگند ، به دریای وسیع سوگند ، به امواج روح افزا سوگند ، به کوه های سر به فلک کشیده سوگند ، به شیپور جنگ سوگند ، به سوز دل عاشقان سوگند ، به فدائیان از جان گذشته سوگند ، به درد دل زجر کشیده گان سوگند ، به اشک یتیمان سوگند ، به آن جانسوز بیوه زنان سوگند ، به تنهایی مردان بلند سوگند ، که من عاشق زیباییم .

چه زیباست همدرد علی شدن ، زجر کشیدن ، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن ، از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن ، چه زیباست در کنار نخلستان های بلند در نیمه های شب ، سینه ی داغدار را گشودن و خروشیدن و با ستارگان زیبای آسمان سخن گفتن ، چه زیباست که در این موهبت بزرگ الهی که نامش غم و درد است ، شیعه ی تمام عیار علی شدن.  ***

 

 

 

(شهید چمران)

 

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky