مناجات . . .

نظرات (4)

             "به نام خداوند بزرگ"

 

 

الهی ... دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که به

 

 بهشت رهنمون کند.

 

الهی ... نفسی ده که حلقه ی بندگی تو گوش کند و جانی ده که زهر

 

حکمت تو نوش کند.

 

الهی ... دانایی ده که در راه نیفتم و بینایی ده که در چاه نیفتم .

 

الهی ... در سر آب دارم ، در دل آتش ، در باطن ناز دارم ، در دریایی

 

نشستم که آن را کران نیست ، به جان من دردیست که آن را درمان نیست

 

، دیده ی من بر چیزی آید که وصف آن به زبان نیست .

 

الهی ... ای کریمی که بخشنده ی عطایی و ای حکیمی که پوشنده ی

 

خطایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که

 

 راهنمایی و ای قادری که خدایی را سزایی ، به ذات لایزال خود و به

 

صفات با کمال خود و به عزت و جلال خود و به عظمت جمال خود ،

 

که جان مارا صفای خود ده ، دل مارا هوای خود ده ، چشم ما را ضیای

 

 خود ده و مارا آن ده که آن به .

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky