آنه...

نظرات (20)

"به نام خداوند پاکی ها"

 

 

شکفتن و سبز شدن در انتظار توست !  

 


آنه !

تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت

وقتی روشنی ِ چشمهایت

در پشت پرده های مه آلود اندوه

پنهان بود.

با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات

از تنهایی معصومانه ی دستهایت

آیا می دانی که در هجوم دردها و غمهایت

و در گیر و دار ملال آور دوران زندگی ات

حقیقت زلالی دریاچه ی نقره ای نهفته بود.

آنه !

اکنون آمده ام تا دستهایت را

به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاری

در آبی بیکران مهربانی ها را به پرواز درآیی.

و اینک آنه

شکفتن و سبز شدن در انتظار توست

در انتظار توست.

                             

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky