شیرینی زندگیم....

نظرات (14)

"به نام خالق هستی"

 

در گوشه گوشه های زندگیم که می نگرم ، رد پایی از تو می یابم.......

چه لحظه های شادی که با بودنت خوشحالی وجودم بودی.......

چه زمان های غمناکی که با حضورت آرامش دل آزرده ام بودی.......

نگاهم..........هر لحظه ، نگاهت را می جوید........

خودت خوب می دانی که با هستی ات به من نیز هستی دوباره بخشیدی........

جای پایت در ثانیه به ثانیه های زندگیم نقش بسته است.......

یادشان که می افتم...وجودم لبریز از عشق می شود.......

عشق را با تو لمس کردم.......

با تو که هم صدای من بودی.......

با تو که هم سازمن بودی.......

ساز!.......چه دل نشین!.......

نواختن آهنگم با زیبایی صدای توست.......ای خوشترین صدا!......

چه روزهایی که در کنار من ، برای دل من ، گوشی شنوا بودی......

آن شب ها.......یادت هست؟!.......

ای همراه همیشگی.......

زیباترین نجواهایم در دل شب در کنار تو بود.......

تصورم این است....

من و تو ......روی دو بال پروانه ای نشسته ایم که بال می گشاید و پرواز می کند به سوی نور.......به سوی ابدیت.......به سوی بی نهایت.......

هر دو......دست در دست هم با شادمانی فریاد می زنیم که با همراهی هم به این اوج رسیده ایم.......

سرود عشق را با تو هم خوانی می کنم ......ای هم نوای من!.....

خواهرم.......شیوای من!........

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky